Jesteś naszym 5155269 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju 28.03.2019 r.  2019-03-29

Międzyzdroje 28.03.2019Turniej par maksy [ protokoły ] [ historie ] m-ce № para wk okręg klub wynik % PKL PDF 1 5 Jerzy Świderski 7.0 ZP BLOTKA Goleniów 57.28 8 16 Zbigniew Ogrodnik 9.0 8 Franciszek Albekier 0.5 ZP 57.28 5 18 Kazimierz Lisicki NZ 3 1 Stanisław Kulesza 11.0 ZP MDK Międzyzdroje 55.43 2 14 Wojciech Witkowski 4.0 FLOTA II Świnoujście 4 2 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 52.35 1 12 Bogdan Białoszyński 5.0 WP Prosna Kalisz 5 6 Andrzej Szczodry 3.0 ZP MDK Międzyzdroje 51.73 1 10 Ryszard Gaca 4.0 6 3 Lucjan Buława 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 51.11 1 8 Gerard Wenta NZ 7 4 Roman Pawłowski 2.5 ZP MDK Międzyzdroje 48.02 1 6 Lech Nurkowski NZ 8 7 Tadeusz Leszczyński 5.0 ZP MDK Międzyzdroje 45.56 1 4 Jan Damazyn 1.5 FLOTA I Świnoujście 9 9 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 41.23 1 2 Jerzy Neukampf 1.0

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski