Jesteś naszym 4250110 gościem

Działalność Kulturalna:

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach zaprasza na zajęcia artystyczno - rozwojowe:

 • PONIEDZIAŁEK

 • 13.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
  16.00 - 18.00 Zespół Bryza - sala nr 51
  18.00-20.00 Zespół Śpiewaczy "Fale" sala nr 6 a
  18.00 - 20.00 Joga - Małgorzata Sagan - sala pomarańczowa
 • WTOREK

 • 13.00 -15.30 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
  15.00 -20.00 Lekcje indywidualne Szkoła Tańca Jantar –sala pomarańczowa
  15.45-16.45 Zajęcia plastyczne „Kreatywne rączki” –p. Karolina Sobczak, sala nr.51 (grupa 6-9 lat)
  17.00-19.00 Kabaret dla dorosłych -sala nr 9
  18.15 - 20.15 Pracownia Rękodzieła Artystycznego - p. Anna Szymańska, sala nr 51

 • ŚRODA

 • 13.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
  17.00 - 18.00 Zespół taneczno - wokalny „Wesołe hity” , p. Joanna Kieler, sala pomarańczowa (7-12 lat)
  18.00 - 20.00 Joga - Małgorzata Sagan, sala pomarańczowa
  17.00-19.00 Kabaret dla dorosłych - sala nr 9

 • CZWARTEK

 • 11.00 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
  12.00 -13.00 Zumba –NUTW –Szkoła Tańca Jantar , sala pomarańczowa
  16.00 - 18.00 Zespół Bryza - sala nr 51
  18.00-20.00 Zespół Śpiewaczy "Fale" sala nr 6 a
  17.00 - ......... Sekcja Brydża, sala nr 53
  20.15 -21.15 Latino Ladies –Szkoła Tańca Jantar –sala pomarańczowa

 • PIĄTEK

 • 13.00 - 16.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne - p. Inna Żołudiewa, sala nr 6A
  16.00 -17.00 Zespół taneczno- wokalny „Wesołe hity” , p. Joanna Kieler, sala pomarańczowa
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski