Jesteś naszym 5005250 gościem

Działalność Kulturalna:

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach zaprasza na zajęcia artystyczno - rozwojowe:

  Aktualny plan zajęć -2023 rok
 • PONIEDZIAŁEK

 • 16.00-18.00 Zespół Bryza - sala nr 51
  17.00-17.45 Zumba Kids (dzieci 4-6 lat) –sala pomarańczowa
  18.00-20.00 Joga - Małgorzata Sagan - sala pomarańczowa (od października)
  18.00-20.00 Zespół Śpiewaczy "Fale" sala nr.6A
 • WTOREK

 • 15.00 -20.00 Lekcje indywidualne Szkoła Tańca Jantar –sala pomarańczowa
  15.45 -18.00 Bajkowy angielski, sala nr 9.
  15.45-16.45 Zajęcia plastyczne „Kreatywne rączki” –p. Karolina Sobczak, sala nr.51 (grupa 6-9 lat) (od października)
  18.15 - 20.15 Pracownia Rękodzieła Artystycznego Impresje - p. Anna Szymańska, sala nr 51

 • ŚRODA

 • 17.00 - 18.00 Zespół taneczno - wokalny „Power Dance” , p. Joanna Kieler, sala pomarańczowa
  18.00 - 19.00 Joga - Małgorzata Sagan, sala pomarańczowa (od października)
  16.00 - 20.00 Nauka gry na gitarze basowej, akustycznej, elektrycznej, perkusja, sala 53

 • CZWARTEK

 • 16.00-18.00 Zespół Bryza - sala nr 51
  15.45-18.00 Bajkowy angielski -sala nr 9
  17.30-18.15 Zumba Kids z elementami hip hopu ( 7-14 lat) sala pomarańczowa
  18.00-20.00 Zespół Śpiewaczy "Fale" sala nr.6A
  17.00 - ......... Sekcja Brydża, sala nr 53
  20.00 Latino Ladies , sala pomarańczowa

 • PIĄTEK

 • 16.00 -17.00 Zespół taneczno- wokalny „Power Dance” , p. Joanna Kieler, sala pomarańczowa
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski