Jesteś naszym 4928596 gościem

Aktualności:

Wyniki turnieju 13.12.2018 r.  2018-12-14

Międzyzdroje 13.12.2018 Turniej indywidualny maksy miejsce numer dokumentacja WK okręg PZBS % PKL 1 9 Kazimierz Lisicki 0.0 NZ 61.54 8 2 16 Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S 57.69 6 3 15 Gerard Wenta 0.0 ZP M 57.05 4 4 4 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 13251 55.77 2 6 Wojciech Witkowski 3.0 ZP 06139 55.77 2 6 7 Jerzy Świderski 7.0 ZP 06118 S 53.85 1 7 2 Marek Banach 5.0 ZP 05890 51.28 1 8 14 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S 50.64 1 9 11 Tadeusz Leszczyński 5.0 ZP 06001 N 49.36 1 10 8 Jerzy Neukampf 1.0 ZP 13250 48.72 1 11 3 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 12015 S 47.44 1 12 13 Ryszard Gaca 4.0 ZP 10104 N 46.79 1 13 5 Bogdan Piotrowski 0.0 ZP M 45.51 1 14 10 Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S 43.59 1 15 1 Andrzej Szczodry 3.0 ZP 06111 37.82 1 16 12 Jan Damazyn 1.5 ZP 09389 N 37.18 1

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski