Jesteś naszym 3851356 gościem

Aktualności:

Dołącz do Orszaku Neptuna – konkurs dla dzieci  2018-06-04

3 lata temu w gminie Międzyzdroje zostały reaktywowane miejskie Neptunalia. Niestety, obserwujemy małe zainteresowanie mieszkańców tym świętem. A szkoda, bo to właśnie świadomość kulturowa danej społeczności świadczy o jej sile i integracji. Chcemy zachęcić mieszkańców, by wspólnie z dziećmi aktywnie włączyli się w przygotowanie Orszaku Neptuna, by rozwijać swą wrażliwość artystyczną i być dumnym z faktu bliskości morza. Chcąc przywrócić w mieszkańcach świadomość morskich tradycji oraz pokazanie dzieciom bogatego dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego związanego z postacią Neptuna oraz ceremoniałem chrztu morskiego ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci na wykonanie stroju związanego z tematyką morską. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie (z pomocą rodziców) stroju postaci związanej z legendami morskimi np. Syreny, Nimfy wodnej, Trytona, Diabła, Pirata, bądź związanego z wodną fauną i florą. Dzieci zaprezentują swoje stroje w barwnym Orszaku Neptuna podczas miejskiej imprezy pt. Neptunalia - 15 czerwca 2018 (piątek) o godz. 16:00 na międzyzdrojskiej promenadzie i w amfiteatrze. Organizatorami konkursu jest Gmina Międzyzdroje, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Międzynarodowy Dom Kultury. Konkurs odbywa się w 2 wariantach: indywidualny i grupowy. W konkursie indywidualnym mogą brać udział dzieci z przedszkoli i szkół Gminy Międzyzdroje. Konkurs grupowy jest otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. W konkursie indywidualnym zostaną wręczone dyplomy i nagrody o łącznej wartości 1400 zł. Nagrodami w konkursie grupowym będą bony na lody / wejściówki do kina itp. Nagrodą grand prix dla najlepszego stroju/strojów będzie statuetka Neptuna wykonana przez Panią Krystynę Marzec. Prezentacja uczestników w strojach i wyłonienie laureatów nastąpi w amfiteatrze 15 czerwca 2018. Nagrody w konkursie grupowym zostaną wręczone podczas Neptunaliów, nagrody w konkursie indywidualnym zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego w przedszkolu i szkołach Gminy Międzyzdroje. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie organizatorom podpisanej Karty zgłoszeniowej - zał. nr 1 do Regulaminu konkursu – dostępnej wraz z regulaminem na stronach internetowych organizatorów i w mediach lokalnych. Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” na projekt pt. „Orszak Neptuna” otrzymało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Programu Społecznik 2018 w kwocie 3.000,00 zł. Kwota zostanie wydana za zakup nagród w konkursie indywidualnym oraz na zakup strojów i rekwizytów dla dorosłych biorących udział w Neptunaliach. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Jest to świetna zabawa, okazja do lokalnej integracji, by pokazać turystom jak świetnie potrafimy promować nasze miasto i bogatą kulturę Pomorza Zachodniego.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski