Jesteś naszym 4119341 gościem

Aktualności:

Program XX Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach  2014-10-01

29 września 2014 r. ( poniedziałek )
12.30 – Gimnazjum Nr 1 - Spotkanie uczniów szkół w Międzyzdrojach z Ryszardem Staszkiewiczem, żołnierzem 6. Wileńskiej Brygady AK, Żołnierzem Wyklętym, więźniem Centralnego Więzienia we Wronkach, oraz wykład Michała Ruczyńskiego na temat Żołnierzy Wyklętych.

16.30 – placyk przy rondzie Stefana kardynała Wyszyńskiego od strony ul. Zwycięstwa ( przy masztach ) - Symboliczne odsłonięcie jubileuszowego kamienia ufundowanego w z okazji

XX Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach


17.00 – Miejska Bibliotek Publiczna - Spotkanie z Danutą Szyksznian, łączniczką AK Garnizonu Wilno; promocja książki „281 dni w szponach NKWD”

30 września 2014 r. ( wtorek )

10.00 – Msza św. w kościele pw. Św. Pawła Apostoła w Międzyzdrojach.

11.30 – hotel „Slavia” - Uroczyste otwarcie Zjazdu:

Ø wspomnienie o tych, którzy odeszli

Ø przemówienia okolicznościowe

Ø odznaczenia

Ø wykład inauguracyjny – ppłk Dariusz Faszcza Akcja „Burza”

Ø program artystyczny w wykonaniu Zespołu Serduszka

15.30 – hotel „Slavia” - Otwarcie wystawy Ostra Brama 1944. Słowo wstępne – Leszek Dobrzyński.

15.45 – hotel „Slavia” - Otwarcie wystawy Akcja „Burza” na Kresach. Słowo wstępne – dr Krzysztof Szczur.

16.30 – hotel „Slavia” - Wolna Trybuna (wystąpienia uczestników Zjazdu)

1 października 2014 r. ( środa )

10.00 – 11.30 – hotel „Slavia” - Spotkanie Pokoleń z udziałem młodzieży, cz. I – Operacja „Burza” i Powstanie Wileńskie, prowadzący: Michał Ruczyński, pracownik Delegatury IPN
w Koszalinie

11.30 – 12.00 – Przerwa – złożenie kwiatów na Kawczej Górze

12.00 – 13.30 – hotel „Slavia” - Spotkanie Pokoleń z udziałem młodzieży, cz. II – Powstanie Warszawskie, prowadzący: Maciej Podbierkowski, pracownik Działu Edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego

15.00 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu w Międzyzdrojach (młodzież ze Szczecina)

16.30 – Sala Teatralna Międzynarodowego Domu Kultury - Program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkół w Międzyzdrojach

2 października 2014 r. (czwartek )

16.00 – hotel „Slavia” - Wspomnienia przy pieczonym jabłuszku

17.00 – hotel „Slavia” - Koncert w wykonaniu zespołu Kamieńskiego Domu Kultury


* Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

* Osoby zabierające głos na forum, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wygłaszane treści.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski