Jesteś naszym 4648387 gościem

Aktualności:

Wyniki "Międzyzdrojskich Herodów 2008"  2008-01-22

,,Międzyzdrojskie Herody 2008”
PROTOKÓŁ JURY

W przeglądzie wzięło udział 8 zespołów :
1) Publiczna Szkoła Podstawowa- Koniewo
instr. M. Łabuńko, A. Tatarczak
2) Publiczne Gimnazjum- Kamień Pomorski
instr. J. Przybycień, M. Nowicki
3) Szkoła Podstawowa nr 2- Wapnica
instr. K. Piotrowska
4) Publiczna Szkoła Podstawowa- Dargobądz
instr. I. Wojda, W.Ekiert
5) Gimnazjum Publiczne- Dziwnów
6) Zespół Pieśni i Tańca ,,INA”- Goleniowski Dom Kultury
7) Szkoła Podstawowa- Dziwnów
instr. A. Pelasik
8) Szkoła Podstawowa nr 2 –Kamień Pomorski
instr. S. Cecylia Róg
Zespoły prezentowały kolędy i pastorałki w różnorodnej formie, z zachowaniem tradycyjnej warstwy muzycznej. Trafiły się też ciekawe prezentacje, z dużą ilością własnoręcznie wykonanych dekoracji.
Jury w składzie :
1) Inna Żołudiewa- instr. art. MDK- muzyk
2) Henryk Kamiński- Radny Powiatowy
3) Andrzej Mleczko – muzyk
oceniało prezentację w trzech kategoriach:
1) Szkoły podstawowe
I miejsce –Szkoły Podstawowe- Dargobądz
wyróżnienie – Szkoła Podstawowa- Dziwnów
wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 2- Kamień Pomorski
2) Gimnazja
I miejsce - Publiczne Gimnazjum Kamień Pomorski
3) Domy Kultury
I msc- Zespół Pieśni i Tańca ,,INA” Goleniów


W/w zespoły otrzymały nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy
radiowo. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa i piękne albumy Wolińskiego Parku Narodowego ufundowane przez p. H. Kamińskiego .

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski