Jesteś naszym 5155400 gościem

Aktualności:

Karta zgłoszenia -Festiwal Piosenki " Morska nutka"  2013-04-29

Regulamin Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„MORSKA NUTKA”
Międzyzdroje 25 maja 2013 r.

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

1. Cele konkursu:

- propagowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży ;
- prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów ;
- wymiana doświadczeń wśród instruktorów ;


2. Festiwal jest imprezą otwartą. Zapraszamy do udziału solistów oraz zespoły wokalne (liczące do 6 uczestników).

3 .Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

- soliści - klasa 0 -III ;
- soliści -klasa IV –VI ;
- soliści - klasy gimnazjalne ;
- soliści - klasy ponadgimnazjalne ;
- zespoły wokalne i duety ;

4. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim. Tematyka utworu powinna być dostosowana do wieku dziecka. Zachęcamy do wykonania własnych autorskich utworów.

5. W karcie zgłoszenia należy określić rodzaj akompaniamentu ( instrument czy półplayback CD) oraz potrzeby techniczne.

6. Każdy nośnik CD musi być opisany – imię i nazwisko, tytuł utworu, kategoria, czas trwania.

7. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru.

8. Jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru;
-walory głosowe;
- interpretację utworu;
- ogólny wyraz artystyczny;
9. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
10. Uczestnik pokrywa koszty podróży we własnym zakresie;
11. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 maja na adres:

Międzynarodowy Dom Kultury
ul. Bohaterów Warszawy 20
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91-32-82-600
Fax 91- 327- 16 -25
e-mail: miedzynarodowy.dom.kultury@ neostrada.pl

12. Informacje o godzinach oraz kolejności przesłuchań dostępne będą na stronie internetowej MDK Międzyzdroje www.mdkmiedzyzdroje.com od dnia 23 maja 2013 r.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski