Jesteś naszym 4648337 gościem

Aktualności:

Harcerstwo - Przygoda, Pasja, Zabawa  2012-09-26

Harcerstwo - Przygoda, Pasja, Zabawa

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania do Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 16.00.

44 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki” w Międzyzdrojach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na:

- harcerskie zbiórki,
- pląsy, zabawy i gry terenowe,
- zajęcia tematyczne - pierwsza pomoc, terenoznawstwo, pionierka i inne,
- wyjazdy na rajdy, biwaki,
- obozy harcerskie w Polsce i zagranicą.

Zainteresowanych zapraszamy na pierwszą zbiórkę harcerską w sobotę 29 września o godz. 13.00 na tarasie Międzynarodowego Domu Kultury. ODBĘDZIE SIĘ GRA TERENOWA.

Wszelkie informacje: MDK – 91 328 26 00,
Tomasz Rychłowski – 691 262 432

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski