Jesteś naszym 5155309 gościem

Aktualności:

XX Spotkania Artystyczne Seniorów w Międzyzdrojach  2022-09-26

W ten wrześniowy weekend Międzyzdroje zamieniły się w najbardziej rozśpiewane miasto w Polsce, rozbrzmiewające tysiącami dźwięków, tętniące tańcem i kolorowymi strojami zespołów! Spotkania Artystyczne Seniorów to impreza, która co roku przyciąga wielu pasjonatów muzyki i tańca.
Do przeglądu zgłosiły się zespoły taneczne, kabaretowe, kapele ludowe, zespoły śpiewacze i folklorystyczne, a także duety i soliści. Łącznie w Spotkaniach Seniorów wzięło udział 420 osób.
Spotkania tradycyjnie rozpoczęły się barwnym rozśpiewanym korowodem, następnie uczestnicy zatańczyli poloneza na 200 par przed molo. Przez cały weekend zespoły koncertowały na terenie miasta, prezentując kulturę i muzykę ludową.
Prezentacje zespołów, które odbywały się w amfiteatrze, oceniała komisja jurorska w składzie:
Krystyna Bakun – współinicjatorka Spotkań Artystycznych, choreograf, wieloletni działacz kultury,
Folklorystka.
Daniel Źródlewski –Absolwent Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jako dziennikarz współpracował z TVP Szczecin, TVP Kultura i pozostałymi antenami TVP. Obecnie dziennikarz kulturalny Magazynu Szczecińskiego „Prestiż”. Rzecznik prasowy i koordynator działań promocyjnych wielu wydarzeń i instytucji, m.in. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt, Festiwal Akustyczeń, Festiwal Komedii SZPAK, Wolińska Wiosna Monodramu, Akademia Sztuki i Muzeum Narodowe w Szczecinie. Animator kultury i reżyser. Założyciel szczecińskiego Teatru Karton, Dyrektor artystyczny Gryfińskich Spotkań Teatralnych Karton oraz szczecińskich festiwali Zajezdnia Sztuki i Cafe Teatr. Obecnie współpracuje z offowym Teatrem Nie Ma w Szczecinie.
Irina Lebedinskaya –założycielka Fundacji „Benefis”, organizator międzynarodowych festiwali, konkursów, konferencji, warsztatów i programów edukacyjnych, autor projektu festiwalowego „Karawana Kultury” oraz międzynarodowego projektu artystycznego „Wyspy Cały Świat”. Laureatka wielu odznak i nagród specjalnych w sferze kultury i oświaty, m.in. nagrody „ Woliński Światowid” w nominacji „Kultura i Sztuka”
Marek Żak –muzyk, pedagog, socjolog, członek Stowarzyszenia Artystów i Wykonawców Piosenek, przedstawiciel Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie do spraw kultury i sztuki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Po obejrzeniu prezentacji artystycznych jury przyznało wyróżnienia dla następujących zespołów:

Zespół „Obrzanie” ze Skwierzyny
Zespół Śpiewaczy „Dąbrowiacy” z Rusinowa
Zespół Taneczny Seniorki Cheerleaderki Cza-czaderki z Ząbkowic Śląskich

III miejsce –Zespół Tańca Terapeutycznego Babylon z Myśliborza
III miejsce –Kapela Ludowa Janka Boduszka z Oborników Śląskich
II miejsce – Solistka Alina Michalak z Gościmia
II miejsce –Zespół „Perła” z Przybyłowic
I miejsce –Zespół Śpiewaczy „Złotniczanki” ze Złotników Kujawskich
I miejsce –Zespół „Jarzębina” ze Skwierzyny
Grand Prix –Zespół Wokalny „Niezapominajki” z Dminina
Grand Prix –Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Bożnowie „Złote Łany”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Spotkań Artystycznych Seniorów udanych występów!
Dziękujemy kierownikom zespołów za przygotowanie uczestników i wspaniałą zabawę.
Nagrody pieniężne dla laureatów ufundowała firma Skarby Morza.

Organizator
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski