Jesteś naszym 3851417 gościem

Aktualności:

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach pozyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania   2021-02-10

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach pozyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo w rozwoju” tytuł operacji „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej oraz organizacja wystawy obrazów autorstwa Bronisława Pietkiewicza” w kwocie 38178 zł. W ramach planowana jest organizacja wydarzenia wystawy prac Bronisława Pietkiewicza oraz planowany jest zakup i montaż profesjonalnego systemu oświetlenia wraz z systemem szynowym umożliwiającego podświetlenie obrazów, fotografii.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski