Jesteś naszym 3851275 gościem

Aktualności:

Środki pozyskane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  2014-07-08

W marcu 2014 r. Międzynarodowy Dom Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury kultury w wysokości 100.000,00 zł, słownie sto tysięcy zł na ”Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, kurtyny scenicznej oraz zakup wyciemnienia sali teatralnej”. Dofinansowanie z MK i DN wynosi 85 % całego zadania, pozostałe środki 15 % MDK wygospodarował z własnych przychodów. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, gdzie MDK złożył wniosek i aplikował o środki finansowe. Rozliczenie wniosku nastąpi do 31 lipca 2014 r. W chwili obecnej sprzęt i wyposażenie zostało zakupione i zamontowane w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury. Obecnie zaczną się szkolenia pracowników w obsłudze sprzętu tj. miksera, sterownika oświetlenia scenicznego, nagłośnienia liniowego, wzmacniacza mocy i obsługi reflektorów scenicznych.
Mamy nadzieję iż pozyskany sprzęt przyczyni się do profesjonalnej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych, zarówno tych dużych o znaczeniu ponadregionalnym oraz lokalnych imprez kulturalnych i okolicznościowych organizowanych w MDK.

Jadwiga Bober

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski