Jesteś naszym 4119414 gościem

Aktualności:

Wyniki konkursu plastycznego ' Razem z babcią, dziadkiem, mamą...'  2018-12-17

Wyniki konkursu plastycznego 'Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą …' Rodzinny konkurs na wykonanie figurki Świętego Mikołaja.

Komisja w składzie:
Małgorzata Musialska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
Anna Mackiewicz – Nauczyciel plastyki w Szkołe Podstawowej w Międzyzdrojach
Anetta Czyżak- Kierownik biura promocji Urządu Miasta w Międzyzdrojach
Andżelika Gałecka –Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Międzyzdrojach
Grażyna Dubako – Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach
Mateusz Flotyński – Prezes Zarządu ,, Nowe Centrum ‘’Członkowie komisji konkursowej prace oceniali według estetyki wykonania, zgodności z tematem, pomysłowości, oryginalności i samodzielności wykonania. Komisja po dokładnej analizie i obejrzeniu wszystkich prac, które wpłynęły do Międzynarodowego Domu Kultury przyznała następującą ilość punktów i nagrody rzeczowe:

I miejsce -233 punktów - Krupińska Zuzanna z mamą i Jankowska Antonina z mamą
II miejsce-222 punktów - rodzina Zwierzchowskich: Julia, Wioleta, Wojciech
III miejsce- 214 punktów- rodzina Chorążyczewskich: Klaudia, Adam, Zuzanna

IV miejsce-188 punktów, Placówka Oświatowo-Wychowawcza Lubin, Matuszczak Magdalena, Klaudia Sawuła, Karol Szubert, wychowawca-
p. Monika Kunkel-Ratajczyk,
V miejsce – 166 punktów -rodzina Bednarek Jan, Krupa Grażyna,
Seńków-Bednarek Joanna
VI miejsce-165 punktów-rodziny Czmoch : Tymon, Emilia Czyżak-Czmoch Aleksandra, Pańko Lilianna
VII miejsce- 162 punkty- rodzina Marek Longina, Kaczmarek Aleksander,
VIII miejsce- 159 punktów - rodzina Trott Wiktoria, Karolina
IX miejsce- 142 punktów- rodzina Sobczak: Piotr, Bartosz, Karolina, Paweł
X miejsce - 134 punktów, Mikołaj rodziny Wysocki Wiktor, Kubeł Iza, Wysocka Krystyna>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski