Jesteś naszym 4648299 gościem

Aktualności:

Wyniki konkursu plastycznego ''Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą''   2017-12-18

Komisja w składzie:
- Elwira Korcz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach
- Anetta Czyżak - Kierownik biura promocji Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
- Anna Mackiewicz – Nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach
- Andżelika Gałecka - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Międzyzdrojach
- Małgorzata Musialska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

Członkowie komisji konkursowej prace oceniali według estetyki wykonania, zgodności z tematem, pomysłowości, oryginalności i samodzielności wykonania . Komisja po dokładnej analizie i obejrzeniu wszystkich wiosek, które wpłynęły do Międzynarodowego Domu Kultury przyznała następującą ilość punktów i nagrody rzeczowe:

I miejsce - 162 pkt. rodzina Duszyńskich - Maja, Maksymilian, Katarzyna, Artur

II miejsce – 156 pkt. rodzina Chorążyczewskich - Klaudia, Kamil, Adam

III miejsce – 154 pkt. rodzina Kubeł - Iza, Kubeł Józef, Wysocki-Wiktor, Turek Daria

III miejsce – 154 pkt. rodzina Zwierzchowskich – Julia, Wioletta, Wojciech

IV miejsce - 151 pkt. rodzina Ruszczyk – Hanna, Piotr, Anna, Tomasz

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski