Jesteś naszym 4376100 gościem

Galeria zdjęć:

Wystawa prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam” 06.09.2016 r.  2016-09-07

W dniu 06.09.2016 r. w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam”.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Jest najpiękniejszym kodeksem honorowym jaki stworzyła ludzkość.
W każdym miejscu i w każdym czasie napotykamy na potrzebę przypominania o przestrzeganiu praw człowieka. Wystawa jest podróżą, a także medytacją nad tą głęboką prawdą.

Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż w różne zakątki Ziemi. Zachęca do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni. Celem wyprawy – wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa.
To globalne przesłanie pokoju i nadziei.

W drugiej części pracom fotograficznym towarzyszą wybrane cytaty – skarby polskiej myśli humanistycznej. To Polska właśnie, tak dostojnie i mądrze, przypomina o prawach człowieka.
Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografami z Wilanowa i innych miejsc
ojczystych, staje się na naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca.

Maciej Byczkowski to podróżnik, fotograf, muzyk i biznesmen. Autor wystaw, zdjęć do publikacji i wydawnictw. Fascynuje go impresjonizm jako forma, która pozwala dostrzec w jednym obrazie jego wiele implikacji, dzięki grze światła, kolorów oraz uzyskanej w ten sposób iluzji. Jest artystą niezwykle twórczym i kreatywnym – wciąż eksperymentuje z formą, barwą i światłem. Jednocześnie jest czujnym obserwatorem rzeczywistości, której fragmenty potrafi uchwycić w obiektywie aparatu w niezwykły, zaskakujący sposób. Ważnym aspektem jest dla niego korespondencja sztuk – muzyki, fotografii, malarstwa czy architektury.
W prezentowanej wystawie wykorzystał swoje zdjęcia z podróży do Indii i Andaluzji. Specjalnie dla drugiej części wystawy „Dziedzictwo” wykonał fotografie otoczenia Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które w malarski sposób przedstawiają zabytkowe rzeźby z pałacowego ogrodu.
Maciej Byczkowski pełni funkcje Prezesa Zarządu ENSI oraz Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI).

Wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam” prezentowane są w ramach programu Strefy Sztuki – ENSI ART. Wszystkie projekty i działania ENSI ART wyrażają uznanie dla człowieka i jego kultury. Zwracają uwagę na piękno, godność i wielkość pojedynczych ludzi, a także całych społeczeństw. Wyrażają głęboką wiarę w imperatyw moralny i uznają wartość metafizycznego poruszenia.
„Sztuka może więcej” , ponieważ otwarcie serca, dociera do oczu i jest niezwykłym ludzkim wysiłkiem.
Wystawę będzie można obejrzeć do 06 października. Serdecznie zapraszamy.

                                                           
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski