Jesteś naszym 5155218 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju Międzyzdroje 01.08.2019 r.  2019-08-02

Międzyzdroje 01.08.2019 Turniej par maksy [ protokoły ] [ historie ] m-ce № para wk okręg klub wynik % PKL PDF 1 8 Stanisław Kulesza 11.0 ZP MDK Międzyzdroje 57.14 8 16 Paweł Stężała 5.0 PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin 2 2 Franciszek Albekier 0.5 ZP 55.36 4 14 Roman Pawłowski 2.5 MDK Międzyzdroje 3 7 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 53.57 2 12 Jerzy Neukampf 1.0 4 1 Gerard Wenta NZ 52.98 1 10 Lucjan Buława 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 3 Bolesław Sznajdar 1.5 LB ŻDK Klub Seniora Żary 52.98 1 8 Ryszard Gaca 4.0 ZP MDK Międzyzdroje 6 6 Jan Damazyn 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 50.00 1 6 Wojciech Witkowski 4.0 FLOTA II Świnoujście 7 4 Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP BLOTKA Goleniów 40.48 1 4 Jerzy Świderski 7.0 8 5 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 37.50 1 2 Marek Banach 5.0 KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski