Jesteś naszym 5155339 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju Międzyzdroje 18.07.2019 r.  2019-07-19

Międzyzdroje 18.07.2019 Turniej par impy csr [ protokoły ] [ historie ] m-ce № para wk okręg klub wynik PKL PDF 1 5 Franciszek Albekier 0.5 ZP 50.50 8 12 Roman Pawłowski 2.5 MDK Międzyzdroje 2 1 Stanisław Kulesza 11.0 ZP MDK Międzyzdroje 19.50 3 10 Wojciech Witkowski 4.0 FLOTA II Świnoujście 3 4 Ryszard Gaca 4.0 ZP MDK Międzyzdroje 3.00 1 8 Tadeusz Leszczyński 5.0 4 2 Gerard Wenta NZ -6.50 1 6 Lucjan Buława 2.0 ZP FLOTA I Świnoujście 5 6 Jerzy Neukampf 1.0 ZP -18.00 1 4 Zbigniew Ogrodnik 9.0 BLOTKA Goleniów 6 3 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP -48.50 1 2 Kowalczyk Marek NZ

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski