Jesteś naszym 5155230 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju Międzyzdroje 11.04.2019 r.  2019-04-12

Międzyzdroje 11.04.2019 Turniej par maksy M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA ---------------------------------------------------------------------------- 1 5 Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S 57.41 7 Jerzy ¦widerski 7.0 ZP 06118 S 2 7 Ryszard Gaca 4.0 ZP 10104 S 54.63 4 Andrzej Szczodry 3.0 ZP 06111 6 Marek Banach 5.0 ZP 05890 54.63 2 Tadeusz Leszczyński 4.0 ZP 06001 S 4 8 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S 52.78 1 Kazimierz Lisicki 0.0 NZ 9 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 13251 52.78 1 Jerzy Neukampf 1.0 ZP 13250 6 2 Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 12015 S 49.07 1 Roman Pawłowski 1.5 ZP 14364 7 3 Lucjan Buława 1.5 ZP 15267 S 43.52 1 Gerard Wenta 0.0 ZP M 8 4 Jan Damazyn 1.0 ZP 09389 S 42.59 1 Bogdan Piotrowski 0.0 ZP M 1 Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S 42.59 1 Wojciech Witkowski 3.0 ZP 06139 ----- Suma WK = 53.5

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski