Jesteś naszym 5252957 gościem

Aktualności:

Program 48 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej  2013-05-18

Niedziela 23.06.13

Koncert Inauguracyjny
Chór ZUT im. prof. J. Szyrockiego


Poniedziałek 24.06.13

Koncert Festiwalowy
Chór DNIPRO z Kijowa - Ukraina
Chór Komendy Policji z Białegostoku
Chór LETI Uniwersytetu w Petersburgu - Rosja


Wtorek 25.06.13

Koncert Festiwalowy
Staccato University Students Choir - Meksyk
Kameralny Chór Społecznej Akademii Nauk z Łodzi
Żeński Chór Kameralny Irida z Moskwy - Rosja

Środy 26.06.13

Musica Sacra
11.00 − 13.00

Chór z Ukrainy DNIPRO
Chór Komendy Policji z Białegostoku
Chór Petersburg State University Elektrotechniki LETI
Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury
Staccato University Students Choir - Meksyk
Kameralny Chór Społecznej Akademii Nauk z Łodzi

16.00 − 18.00

Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki
Logos Koda
Zespół Wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury z Lublina
Chór Mieszany Canticum Novum Czeski Cieszyn
Kłodzki Chór Conceto Glacensis

Festiwalowy
Chór Logos ze Świnoujścia
Międzynarodowa Akademia Chóralna in terra pax

Czwartek 27.06.13

Zespół Wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury z Lublina
Chór Mieszany Canticum Novum Czeski Cieszyn
Kłodzki Chór Conceto Glacensis


Piątek 28.06.13

Koncert Finałowy

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski