Jesteś naszym 4928528 gościem

Aktualności:

Kolejny koncert w ramach XV Czwartków Organowych 28.08.2014 r.  2014-08-25

Prof.Andrzej CHOROSIŃSKI – ur.w 1949 r. w Warszawie. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof.F.Rączkowskiego i w klasie kompozycji prof.T.Paciorkiewicza. W 1972 r. uczestniczył w kursie mistrzowskim u prof.Floor Peetersa
w Belgii. Jest laureatem wielu konkursów organowych m.in. I nagrody Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Organowej w RFN i wyróżnienia w Konkursie Bachowskim w Belgii. Koncertuje niemal we wszystkich krajach Europy oraz obu Ameryk, a także w Korei Południowej i w Japonii. Jest profesorem klasy organów w Akademii Muzycznej w Warsza- wie. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą.
Jest nie tylko mistrzem gry organowej, ale także kompozytorem, oraz autorem licznych transkrypcji utworów orkiestrowych na organy. W swym artystycznym dorobku ma nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe – ponad 20 płyt. Jest konsultantem i autorem projektów budowy organów w Polsce oraz w Niemczech, Kanadzie i w Japonii.
Prof. Andrzej Chorosiński – geb. 1949 in Warschau. Er absolvierte Studien an der Hochschule für Musik in Warschau (Orgel bei Prof. F. Rączkowski, Komposition Prof. Paciorkiewicz). In 1972 nahm er am Meisterkurs bei Prof. Floor Peeters in Belgien teil. Er ist Preisträger vieler Orgelwettbewerbe, u.a. gewann er den ersten Preis des Internationalen Improvisationswettbewerbs in Deutschland und Auszeichnung des Bach-Wettbewerbs in Belgien. Er gibt Konzerte in allen europäischen Ländern und in Amerika aber auch in Südkorea und Japan. Er ist Professor an der Hochschule für Musik in Warschau (Orgel). Er führt auch Orgelkurse in Polen und im Ausland.
Er ist nicht nur Orgelmeister, aber auch Komponist und Autor vieler Orchesterstücke auf Orgel. In seinen künstlerischen Werken hat viele Radio-, TV-, und Plattenaufnahmen – über 20 Platten. Er ist ein Konsultant und Projektautor des Orgelbaus in Polen und in Deutschland, Kanada und Japan.

Dominika FIGURSKA – aktorka, urodzona w Elblągu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Spektakle dyplomowe ukończyła pod kierunkiem Jerzego Stuhra i Andrzeja Wajdy. Debiutowała rolą Ofelii u boku Krzysztofa Globisza i Anny Dymnej w „Hamlecie” W, Shakespeare w Teatrze STU w Krakowie w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.
Od 2001 roku związania ze sceną Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie współpracowała z wybitnymi reżyserami m.in. Krystianem Lupą, Mikołajem Grabowskim, Pawłem Miśkiewiczem. Obecnie występuje w najnowszych spektaklach znanego reżysera Jana Klaty - ”Utwór o matce i Ojczyźnie”, „Ziemia Obiecana”. Współpracuje nadal z Teatrem STU w Krakowie („Biesy” F. Dostojewskiego, „Król Lear” W. Shakesperae. W Warszawie występuje w spektaklu „Boeing, Boeing” w teatrze Buffo. Występowała też na scenach teatralnych w USA, Japonii i w Europie.
Szerokiej publiczności znana głównie z serali „M jak Miłość” i „Ratownicy”

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski