Jesteś naszym 5005244 gościem

Galeria zdjęć:

""""Popołudnie z kolędą"""" 03.02.2024 r.  2024-02-05

3 lutego w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się Popołudnie z kolędą. Wydarzenie jest stałym punktem w programie imprez odbywających się w MDK. W tym muzycznym spotkaniu wzięło udział 6 zespołów: Zespół Balbiny z Polic, Chór Julin z Wolina, Zespół UTW Fantazja z Kamienia Pomorskiego, Zespoły Fale i Bryza z Międzyzdrojów. Wspaniałą tradycję kolędowania jako element dziedzictwa narodowego możemy kontynuować właśnie dzięki takim wydarzeniom. Zespoły wspaniale się bawiły, podczas imprezy panowała świąteczna atmosfera i fantastyczny nastrój. Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek i dyrektor MDK Artur Duszyński wręczyli kierownikom zespołów kwiaty a także najnowszy album II Międzyzdrojskich Inspiracji.
Dziękujemy sponsorowi Avocado za pyszny słodki poczęstunek.

                                                                                                                             
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski