Jesteś naszym 3642314 gościem

Galeria zdjęć:

XV- lecie zespołu „ Fale”  2015-10-12


W dniu 9.10 w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury Zespół Śpiewaczy Fale uroczyście świętował XV- lecie swojej działalności. Spotkaniu towarzyszyła ciepła, serdeczna atmosfera, były wspomnienia, kwiaty, prezenty, wzruszenia, słowa uznania, podziękowania oraz wspaniały tort. Zespół dostał złote i srebrne odznaki za zasługi od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, które osobiście wręczyła Pani Sekretarz Wiesława Matusik. Z rąk Burmistrza Międzyzdrojów Pana Leszka Dorosza zespół otrzymał list gratulacyjny, kwiaty i upominki. Gratulacje i kwiaty na ręce Pań z zespołu „Fale” złożyła także Pani Beata Kirlyluk, radna powiatu kamieńskiego. Jubileusz uświetnił występ Zespołu Bryza z Międzyzdrojów oraz Zespół Keja ze Świnoujścia.

Na przestrzeni lat Zespół Fale aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym naszego miasta: swoją obecnością uświetnił wiele imprez miejskich, stworzył oprawę muzyczną dla licznych uroczystości. Reprezentował Międzynarodowy Dom Kultury na przeglądach i festiwalach, takich jak Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Szczecinie, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu, Wojewódzkie Spotkania ze Współczesną Sztuka Ludową w Lipianach. Zespół na również na swoim koncie udział w koncertach Bożonarodzeniowych oraz Pieśni Patriotycznej w Szczecinie. Zespół „ Fale” zainicjował spotkania „ Hej Kolęda, Kolęda”, które odbywają się co roku w Międzynarodowym Domu Kultury. Wraz ze swoją pierwszą instruktorką Krystyną Bakun oraz kierowniczką zespołu Elżbietą Janas był pomysłodawcą teraźniejszych Spotkań Artystycznych Seniorów. Przez wiele lat instruktorem zespołu była Katarzyna Piotrowska, na akordeonie akompaniował Zdzisław Szot. Obecnie kierownikiem artystycznym zespołu jest Piotr Piętka.

W 2010 roku Polski Związek Chórów i Orkiestr uhonorował zespół "Fale" Srebrną Odznaką za wieloletnią aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury.
Zespół „ Fale” pragnie podziękować Panu Burmistrzowi Leszkowi Doroszowi, Panu Dyrektorowi MDK Arturowi Duszyńskiemu oraz Pani Jadwidze Bober, a także wszystkim pracownikom MDK za wieloletni patronat i wspaniałą współpracę z zespołem.

                   
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski