Jesteś naszym 4648273 gościem

Aktualności:

Program 50 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej 19-26.06.2015 r.  2015-05-20

PROGRAM
50 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ
IM. PROF. JANA SZYROCKIEGO
W MIĘDZYZDROJACH

19 -21 CZERWCA

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
1. KONKURS GŁÓWNY
2. KONKURS MUSICA SACRA

21 CZERWCA

GODZINA 16.00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW

GODZINA 19.30
KONCERT UROCZYSTY 50 MFPCH
WYSTĄPI
CHÓR ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO IM. PROF. JANA SZYROCKIEGO - DYRYGENT SZYMON WYRZYKOWSKI

22 CZERWCA
GODZINA 19.00

KONCERT FESTIWALOWY

CHÓR FILHARMONII OLSZTYŃSKIEJ - DYRYGENT BENEDYKT BŁOŃSKI
PILGRIM MISSION CHOIR KOREA POŁUDNIOWA

23 CZERWCA
GODZINA 19.00

KONCERT FESTIWALOWY

CAMERATA CORAL DE PUERTO RICO - DYRYGENT AMARILIS PAGÁN-VILA.


24 CZERWCA
GODZINA 19.00

KONCERT FESTIWALOWY
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA CHÓRALNA IN TERRA PAX
ZIELINSKI SINGERS - DYRYGENT RICHARD ZIELINSKI - USA

25 CZERWCA
GODZINA 19.00
FESTIVO - KONCERT SPECJALNY
CAMERATA CORAL DE PUERTO RICO - DYRYGENT AMARILIS PAGÁN-VILA.
ZIELINSKI SINGERS - USA - DYRYGENT RICHARD ZIELINSKI
SOLIŚCI I ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

26 CZERWCA
GODZINA 19.00

KONCERT W STUDIO RADIOWYM
ZIELINSKI SINGERS - DYRYGENT RICHARD ZIELINSKI - USA

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski