Jesteś naszym 4648287 gościem

Aktualności:

MDK zaprasza na zwiedzenie wystawy „Z Kaszubsko-Słowiańskich i Polskich Losów Pomorza Zachodniego”  2011-09-26

Międzynarodowy Dom Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych do zwiedzania wystawy w Foyer MDK pn. „Z Kaszubsko-Słowiańskich i Polskich Losów Pomorza Zachodniego” , w terminie od 23.09.2011 r.
Popularyzacja historii Pomorza Zachodniego to jedno z głównych zadań szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Budowanie tożsamości przez współczesnych mieszkańców Szczecina i całego Pomorza Zachodniego nie może odbyć się w oderwaniu od historii i dorobku pierwszych gospodarzy Słowian i Kaszubów. Wystawa jest prezentacją wybranych dokumentów archiwalnych ukazujących wiele ciekawych, bliżej nieznanych faktów z historii Szczecina i Pomorza Zachodniego.
Wystawę przygotował szczeciński Oddział Zrzeszenia oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Pragnę serdecznie podziękować twórcom wystawy za „prawdziwą lekcję historii”, z którą głęboko wierzę, że będą chcieli się zapoznać nasi mieszkańcy, dzieci i młodzież pod kierunkiem swoich pedagogów i turyści odwiedzający nasz kurort.
Zapraszam, naprawdę warto…..

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski