Jesteś naszym 3843931 gościem

Aktualności:

Działalność kulturalna MDK 2011/2012  2011-09-19

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
zaprasza na zajęcia artystyczno – rozwojowe:

PONIEDZIAŁEK

12.45 - 17.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne)p. Inna Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9
16.00 - ……. Zespół „Bryzy” - sala nr 51
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota Sielewicz, sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale”(dorośli) –p. Katarzyna Piotrowska, sala zielona pok. Nr 6A lub Teatralna
18.00 - 19.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi, sala nr 28
20.00 - 21.00 Taniec emeryci - sala pomarańczowa


WTOREK

11.00 - 13.00 Zajęcia rozwojowo – muzyczne dla dzieci, nie uczęszczających do przedszkola (od lat 4) p. Inna Żołudiewa, sala
zielona pok. Nr 6A
13.30 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne), sala zielona pok. Nr 9 i 6A
15.30 - 19.30 Język angielski dla dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki”(zajęcia muzyczno – rytmiczne dla dzieci młodszych) – p. Inna Żołudiewa, zielona pok. Nr 6A
16.30 - 19.00 Taniec towarzyski , p. Anna Zjawińska - sala pomarańczowa
17.00 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Coś z niczego”(dzieci 0-3 kl.)- p. Ewa Lewandowska, sala zielona pok. Nr 9


ŚRODA

11.00 - 13.00 Zajęcia rozwojowo – muzyczne dla dzieci, nie uczęszczających do przedszkola (od lat 4) p. Inna Żołudiewa, sala
zielona pok. Nr 6A
13.00 - 19.30 Język angielski dla dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
13.30 - 17.00 Nauka gry na pianinie, zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa (zajęcia indywidualne), sala zielona pok. Nr 9
15.00 - 17.00 Zajęcia plastyczne, p. Anna Mackiewicz, sala zielona pok. Nr 9
15.30 - 17.00 Zajęcia kabaretowe - p. Dorota Sielewicz, sala Teatralna
16.00 - 19.00 Taniec nowoczesny , p. Agata Mida , sala pomarańczowa
18.00 - 19.00 Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi, sala nr 28


CZWARTEK

11.45 - 16.00 Nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne), zajęcia wokalne p. Inna Żołudiewa, sala zielona pok. nr 9
13.00 - 15.00 Język angielski dla dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
16.00 - 17.00 „Kolorowe nutki” (zajęcia muzyczno -rytmiczne dla dzieci młodszych ), sala zielona pok. Nr 6A
17.00 - 18.15 Zajęcia plastyczne „Cos z niczego” ”(dzieci 0-3 kl.)- p. Ewa Lewandowska, sala zielona pok. Nr 9
17.00 - ……. Brydż, sala pomarańczowa
18.00 - 20.00 Zespół śpiewaczy „Fale” ”(dorośli) –p. Katarzyna Piotrowska (sala nr 6A) lub Sala Teatralna


PIĄTEK

12.00 - 17.00 Zajęcia wokalne, nauka gry na pianinie - p. Inna Żołudiewa, sala zielona pok. Nr 9 i 6A
15.30 - 19.00 Język angielski dla dzieci - p. Joanna Ciemna, sala nr 51
15.00 - 16.45 Zajęcia taneczne dla dzieci- taniec orientalny z elementami baletu Belly Dance -- p. Wioletta Hawryszuk, sala
pomarańczowa
17.00 - 19.15 Chór kameralny –p. Anna Sobierajska –sala pomarańczowa lub Sala Teatralna


SOBOTA

11.00 - 13.00 Chór kameralny –p. Anna Sobierajska, sala pomarańczowa lub Sala Teatralna
13.00 - 15.00 Gromada Zuchów, sala Nr 6A

Kafejka internetowa czynna w MDK:
- dorośli - 1 godzina 3 zł
- dzieci szkolne - 1 godzina - 1 zł

Zapisy na zajęcia i wszystkich informacji można uzyskać w Sekretariacie MDK
lub pod nr tel. 91 32-82-600

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski