Jesteś naszym 3851419 gościem

Aktualności:

Wernisaż Wystawy dr Jacka Synowca 08.03.2015 r.  2015-02-13

Jacek Synowiec (ur. 5 sierpnia 1958 roku w Mysłowicach)

Naukę malarstwa i rysunku zapoczątkowały kursy u Kazimierza
Paprockiego - Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W latach 1977- 81 studia na Wydziale Architektury Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
Moim pedagogiem rysunku i plastyki był ponownie Prof. Kazimierz
Paprocki.
W tym okresie powstało wiele obrazów i rysunków, miedzy innymi -
"Cykl Kościołów" (zobacz zdjęcia 1+2).

W roku 1985 uzyskałem Dyplom na Technische Universität w Darmstadt u
Prof. S. Behnisch.
-1984 Wyróżnienie na Wydziale "Bildnerische Darstellung" za cykl
akwareli (zobacz zdjęcie 3).
Od 1985 roku pracowałem jako architekt w szeregu znanych biur w
Niemczech:
- HPP w Wiesbaden,
- AB w Bad Homburg
- K+E w Wiesbaden.
W tym okresie powstało ok. 30 prac mojego autorstwa. Wielokrotnie
uczestniczyłem w Konkursach np:
- 1986 "Forschungszentrum HD w Heidelbergu"
- 1998 " Büro Flugsicherung" w Langen.
- 2007 Philharmonia w Szczecinie
- 2007 Centrum Jana Pawla II w Lagiewnikach.
W 1986 roku uzyskałem I Nagrodę za "Forschungszentrum HD w
Heidelbergu" w pracy zespołowej Biura HPP w Wiesbaden
a w roku 1998 II nagrodę za projekt "Flugsicherung" w pracy
zespołowej Biura AB w Bad Homburg.
Rok 1992 - Doktorat na Politechnice Sląskiej w Gliwicach i nastepnie
cykl wykładow.

W latach 2001 i 2006 - wernisaże indywidualne w Wiesbaden.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski