Jesteś naszym 4376167 gościem

Galeria zdjęć:

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Razem z babcią, dziadkiem, mamą, tatą..”  2021-12-20

Zadaniem tegorocznego konkursu plastycznego było wykonanie przestrzennej gwiazdy betlejemskiej dowolną techniką. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:
Beata Kiryluk – Zastępca Burmistrza Międzyzdrojów
Elwira Korcz –Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach
Katarzyna Trochimczuk –artysta grafik, malarka, założycielka i instruktor pracowni plastycznej IOART
Bożena Daniluk - Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie
Jurorzy oceniali prace zgodnie z regulaminowymi kryteriami: estetyka wykonania, zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność. Komisja po obejrzeniu wszystkich prac przyznała następujące nagrody:
I miejsce: Maja, Iza, Adam Porzyccy
II miejsce: Zuzanna, Adam, Klaudia, Kamil Chorążyczewscy
III miejsce: Emilia Czmoch, Tymon Czmoch, Aleksandra Czyżak-Czmoch, Konrad Czmoch
Organizatorzy ogłosili wyniki i wręczyli pamiątkowe upominki i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu podczas Międzyzdrojskiego Jarmarku Świątecznego.
Organizatorzy konkursu - Międzynarodowy Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej gratulują uczestnikom i zachęcają do udziału w kolejnych zmaganiach plastycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie, wykonali i dostarczyli swoje prace na konkurs.

   
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski