Jesteś naszym 3559404 gościem

Galeria zdjęć:

XV Spotkania Artystyczne Seniorów  2017-09-25

W miniony weekend Międzyzdroje zamieniło się w najbardziej roz¶piewane miasto w Polsce – prawie 600 osób przyjechało do nas z całego kraju, by wzi±ć udział w Spotkaniach Artystycznych Seniorów. Ł±cznie do udziału w imprezie zgłosiło się 48 zespołów z siedmiu województw – to absolutny rekord! Kolorowym ¶piewaj±cym korowodem uczestnicy przeszli ulicami miasta,
a przed molo tradycyjnie zatańczyli poloneza.
Przesłuchania konkursowe odbywały się jednocze¶nie w Międzynarodowym Domu Kultury i Amfiteatrze.
W tym roku Spotkania Artystyczne Seniorów obj±ł honorowym patronatem Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a patronat medialny zapewniała Telewizja Polska Szczecin.
Komisja oceniaj±ca zespoły w MDK w składzie: Dorota B±czyk, Irina Lebiedinskaya, Leszek Rodziewicz, po wysłuchaniu 24 prezentacji artystycznych postanowiła przyznać następuj±ce nagrody i wyróżnienia:
wyróżnienie dla zespołu „Grodnica” z Goleniowa
wyróżnienie dla zespołu „Dziewczynki jak malinki i rodzynki” z Czerwieńska
Nagroda Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach dla najstarszego seniora –uczestnika Spotkań Artystycznych Seniorów 2017 pani Janiny Leszczyńskiej która ma 91 lat
Nagroda Dyrektora dla zespołu, który bierze udział w SAS od pierwszej edycji co roku - „U¶miech” z Łobza
Nagroda Dyrektora dla Mirosławy Wójcickiej z Kozienic
Nagroda Dyrektora dla zespołu „Modry len” z Górzyna
III miejsce dla zespołu „Demolo” z Wrocławia
III miejsce dla zespołu ¶piewaczego „Echo” z Ogrodzieńca
II miejsce dla Męskiego Zespołu ¦piewaczego „Cord” z Piławy Dolnej
II miejsce dla Zespołu „Cantores” z Witnicy
I miejsce dla Zespołu ¦piewaczego „D±browiacy” z Rusinowa
Grand Prix przyznano Formacji Artystycznej „Sze¶ciopak” z Czerwieńska
Komisja oceniaj±ca zespoły w Amfiteatrze w składzie: Krystyna Bakun, Andrzej Mleczko, Daniel ¬ródlewski po wysłuchaniu 21 prezentacji konkursowych postanowiła przyznać następuj±ce nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienia otrzymały następuj±ce zespoły:
Ludowy Zespół ¦piewaczy „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa
Zespół „Jarzębina” z Kobierzyc
Zespół Folklorystyczny „Barwinok” z Rusinowa
Zespół ¦piewaczy „D±browszczanka” z D±brówki Wielkopolskiej
Przyznano nagrodę specjaln± dla Zespołu Ludowego „Radojewiczanie” z D±browy Biskupiej ze specjalnym podziękowaniem za Pie¶ń o morzu napisan±
z dedykacj± dla Międzyzdrojów.
Nagrodę specjaln± otrzymała Grupa ¦piewacza Zespołu Tańca Ludowego „Obrzanie” ze Skwierzyny.
III miejsce dla Zespołu „Senioritki” ze ¦winouj¶cia
II miejsce dla Zespołu Ludowego z kapel± „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego
I miejsce dla Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Jaworznik” z Wojkowic
Grand Prix Spotkań Artystycznych Seniorów otrzymał Zespół ¦piewaczy
„Złotniczanki” ze Złotników Kujawskich
Przez cały czas imprezie towarzyszyła atmosfera rado¶ci i niesamowicie ciepły odbiór publiczno¶ci. Wyrazy uznania i szacunku należ± się wszystkim uczestnikom SAS za autentyczn± rado¶ć, pogodę ducha i optymizm. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w imprezie i do zobaczenia za rok na XVI Spotkaniach Artystycznych Seniorów!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski